Hem

Exportaffären – med offerten som grund

  • Hur åstadkommer man en bra exportaffär?
  • Vilka internationella spelregler måste följas?
  • Hur skriver man en juridiskt korrekt och affärsmässig offert?

bildmontage1b